Separationsrätt

Högsta domstolen fann i likhet med underinstanserna att generalagenten haft ett verkligt intresse av återförsäljarens/konkursbolagets försäljning av bilarna till tredje man och att avtalet därför var att betrakta som ett kommissionsavtal. Konkursboet hade därför ingen rätt till bilarna eller dess värde.

Högsta domstolen 2012-06-18, T 2542-10.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar