Nyheter från januari 2013 ↓

Lönegaranti och ackord

Statens regressfordran för under företagsrekonstruktion utbetalad lönegaranti omfattas av ett fastställt ackord.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-01-02, mål nr 5845-12.