Forum för talan om återvinning till konkursbo

Högsta domstolen fann att det är mest effektivt och i linje med skälen bakom insolvensförordningen att en av svenskt konkursbo väckt talan om återvinning mot bolag med säte i Norge prövas vid svensk domstol.

 

Högsta domstolen beslut 2013-01-31, Ö 743-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar