Resning

Högsta domstolen beviljade resning och upphävde konkursbeslutet sedan förvaltningsrätten beviljat anstånd med betalningen av de skatter och avgifter som legat till grund för konkursbeslutet. Bolaget hade inte några andra skulder. Bolaget delgavs förvaltningsrättens dom först sedan hovrättens beslut att ogilla bolagets överklagande av konkursbeslutet hade vunnit laga kraft.

 

Högsta domstolen beslut 2013-01-29, Ö 5565-12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar