Superförmånsrätt

Såväl tingsrätten som hovrätten fann att rekonstruktören hade lämnat sitt samtycke till det nya avtalet eller avrop enligt detta.

 

Hovrätten för övre Norrland, beslut 2013-02-01, Ö 1003-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar