Konkurs och entreprenad

Konkursförvaltarens förklaring att de vid konkursutbrottet pågående entreprenaderna inte skulle komma att fullföljas skall bedömas som en hävning av avtalen. Någon uttrycklig hävningsförklaring anses inte nödvändig. Som en följd av detta blev beställaren av entreprenaderna berättigad till skadestånd och kunde utnyttja föreliggande byggsäkerhetsförsäkring.

Svea hovrätt 2013-05-27, T 3778-12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar