Företrädaransvar

Att det förekommit missförstånd mellan ställföreträdaren, bokföringsfirman och rekonstruktören gällande vem som skulle betala bolagets löpande skatter och avgifter under företagsrekonstruktionen hindrade inte kammarrätten från att döma ut företrädaransvar.

Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-09-12, mål 4412-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar