Nedsatt arvode pga. jäv

Svea hovrätt fastställde tingsrättens beslut att sätta ned förvaltarens arvode med 335 000 kr eller drygt en fjärdedel. När förvaltaren mottog förordnandet som förvaltare i konkursen hade han tidigare under förhållandevis lång tid varit förordnad som företagsrekonstruktör i konkursbolagets företagsrekonstruktion. Enligt domstolarna innebar detta att förvaltaren på grund av jäv varit förhindrad att åta sig uppdraget. Även om förvaltaren gjorde en annan bedömning borde han ha meddelat tillsynsmyndigheten om sitt tidigare uppdrag som rekonstruktör. Hovrätten ansåg därför att det fanns anledning att se mycket allvarligt på förvaltarens agerande och att det således fanns skäl att sätta ned hans arvode på grund av att han brustit i omsorg och skicklighet vid fullgörande av sitt uppdrag.

Svea hovrätt beslut 2013-10-11, Ö 7403-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar