Filial till irländskt bolag i likvidation

Då avregistreringen av filialen skett efter att konkursansökan lämnades in, ansåg hovrätten svensk domstol behörig att ta upp konkursansökan till prövning med tillämpning av artikel 3.2 eller 3.3 i insolvensförordningen. Eftersom bolagets huvudsakliga intressen fanns på Irland kunde ett huvudinsolvensförfarande inte inledas i Sverige. I stället blev det fråga om ett sekundärförfarande eller territoriellt begränsat förfarande.

Hovrätten för Övre Norrland 2013-11-05, Ö 507-12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar