Borgensmans rätt till av huvudgäldenären ställd säkerhet

3 § förmånsrättslagen är tvingande med hänsyn till övriga borgenärer på så sätt att det inte går att avtala om bättre förmånsrätt eller förmånsrätt i andra fall än vad förmånsrättslagen medger.  Det går emellertid inte av bestämmelsen att utläsa att hinder föreligger att avtala om sämre förmånsrätt eller ingen förmånsrätt alls. Bestämmelsen talar således för att den är dispositiv till de sämre prioriterade borgenärernas fördel.

Göta hovrätt beslut 2014-02-20, Ö 3147-12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar