Skadestånd enligt 17 kap. 3 § konkurslagen

Hovrätten tillerkände gäldenären 50 000 kr för det merarbete som drabbat gäldenären som följd av en obefogad konkursansökan. Däremot ogillade hovrätten ett anspråk om 10 000 kr för gäldenärens försämrade renommé.

Hovrätten för Västra Sverige, beslut 2014-05-22, T 1905-13. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar