Nyheter från juni 2014 ↓

Arvodestvist

Hovrätten ogillade tillsynsmyndighetens överklagande och fastställde tingsrättens beslut.  Varken tingsrätten eller hovrätten tog intryck av den av tillsynsmyndigheten åberopade KFM Rapport 2011:1 och inte heller de övriga invändningar som tillsynsmyndigheten gjorde.

Göra hovrätt 2014-06-11, Ö 679-14.