Arvodestvist

Hovrätten ogillade tillsynsmyndighetens överklagande och fastställde tingsrättens beslut.  Varken tingsrätten eller hovrätten tog intryck av den av tillsynsmyndigheten åberopade KFM Rapport 2011:1 och inte heller de övriga invändningar som tillsynsmyndigheten gjorde.

Göra hovrätt 2014-06-11, Ö 679-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar