Nyheter från september 2014 ↓

Lönekostnader vid offentligt ackord

Endast de lönekostnader som intjänats före beslutet om företagsrekonstruktion omfattas av offentliga ackord.

Kammarrätten i Sundsvall dom 2014-08-26, mål nr 2667-13.

Rekonstruktör/Konkursförvaltare

Då den förordnade konkursförvaltaren endast varit rekonstruktör under två veckor under vilka han vidtagit tämligen begränsade åtgärder ansåg hovrätten att den jävssituation som objektivt förelåg vid tidpunkten för tingsrättens beslut blivit undanröjd genom att förvaltaren därefter begärt tingsrättens prövning av sin ersättning som rekonstruktör.

Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2014-07-18, Ö 1848-14.