Lönekostnader vid offentligt ackord

Endast de lönekostnader som intjänats före beslutet om företagsrekonstruktion omfattas av offentliga ackord.

Kammarrätten i Sundsvall dom 2014-08-26, mål nr 2667-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar