Rekonstruktör/Konkursförvaltare

Då den förordnade konkursförvaltaren endast varit rekonstruktör under två veckor under vilka han vidtagit tämligen begränsade åtgärder ansåg hovrätten att den jävssituation som objektivt förelåg vid tidpunkten för tingsrättens beslut blivit undanröjd genom att förvaltaren därefter begärt tingsrättens prövning av sin ersättning som rekonstruktör.

Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2014-07-18, Ö 1848-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar