Omfattningen av ett ackord

Ett företag i rekonstruktion underlät att fullfölja ett före rekonstruktionsförfarandet ingånget avtal. Den fordring som detta gav upphov till har ansetts omfattas av ackordet. Avsikten med 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion är att fordringar vars infriande är beroende av gäldenärsföretagets betalningsförmåga omfattas av ackordet. Samma övervägande ligger bakom 5 kap. 1 § konkurslagen.

NJA 2014 s. 537.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar