Arvode kan inte kvittas mot skadestånd

Högsta domstolen fann att konkursförvaltaren inte agerat med tillräcklig omsorg i samband med sitt beslut att dröja med försäljningen av i konkursboet ingående aktier. Däremot fann domstolen inte att det kunde riktas någon anmärkning mot de efterföljande åtgärder som blev följden av beslutet. Enligt domstolen kan i princip boets skadeståndsanspråk inte kvittningsvis prövas vid arvodesbestämningen. Domstolen fann därför att den brist i omsorg som anförts av domstolen endast bör inverka på arvodet för den ifrågavarande förvaltningsåtgärden.  Som en följd av detta satte domstolen ned arvodet med 10 000 kr inkl. mervärdesskatt. Till saken hör att tingsrätten med instämmande av hovrätten hade satt ned arvodet med 250 000 kr inkl. mervärdesskatt av yrkade 343 750 kr inkl. mervärdesskatt.

Högsta domstolen 2014-12-03, Ö 4083-13.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar