Forum vid återvinningstalan

Talan om återvinning till konkursbo kan väckas mot svarande som inte är bosatt i medlemsstat men väl i stat som är part i Lugano II-konventionen.

EG-domstolen, 2014-12-04, C-295/13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar