Förvaltararvode

Åtgärder som vidtagits efter det att en värdering hade visat att fastigheten saknade värde eller hade ett negativt värde ansågs inte ha främjat en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet. Förvaltaren kunde därmed inte få detta arbete ersatt av staten som arvode i konkursen.

NJA 2015 s. 132.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar