Ensam ledamot

Sedan ett bolag försatts i konkurs utträdde flera av ledamöterna ur styrelsen. Högsta domstolen fann att den enda kvarvarande ledamoten var behörig att överklaga konkursbeslutet, eftersom styrelsen enligt bolagsordningen kunde bestå av en ledamot, som ensam kunde företräda bolaget. Någon suppleant var inte föreskriven.

Högsta domstolen 2015-06-05, Ö 2267-15.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar