Aktier och företagshypotek

Såväl aktier avsedda för allmän omsättning som andra aktier är undantagna från företagshypotek.

Högsta domstolen 2015-06-18, Ö 3625-14,

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar