Rättegångskostnader vid konkursansökan

Sedan en gäldenär erlagt full betalning för konkursfordringen och sökanden återkallat konkursansökningen, har ärendet skrivits av. Sökanden har ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader.

RH 2014:40

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar