Talan om återvinning

Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i konkurs, har inte ansetts vara behörig att gå i svaromål när en återvinningsgäldenär framställer krav på motprestationsvillkor.

RH 2014:26

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar