Återvinning 4:5 konkurslagen

Hovrättens domskäl utgör ett pedagogiskt exempel på hur konkursboet bör ange de konkreta rättsfakta som åberopas till stöd för boets återvinningstalan.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-06-18, T 5417-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar