Kolliderande konkursansökningar

Handläggningen av den första konkursansökan ska slutföras även om tingsrätten fått kännedom om att gäldenären blivit försatt i konkurs vid annan tingsrätt.

Göta hovrätt 2015-03-17, Ö 662-15.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar