Taleändring vid återvinningstalan

Utgångspunkten är att en taleändring som är tillåten enligt rättegångsbalken får göras även efter fristen i 4:20 konkurslagen om inte särskilda ändamålsskäl talar i annan riktning.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-05-20, Ö 5062-14. Se även NJA 1990 s. 366.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar