Nyheter från februari 2016 ↓

Misstagsbetalning till konkursbo

Konkursboet ansågs inte kunna behålla en misstagsbetalning då förvaltaren i vart fall borde ha insett att betalningen skett av misstag. Betalningen erlades drygt ett år efter förfallodagen och hade antecknats som tvistig i konkursbouppteckningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2015-11-24, T 5540-14.