Misstagsbetalning till konkursbo

Konkursboet ansågs inte kunna behålla en misstagsbetalning då förvaltaren i vart fall borde ha insett att betalningen skett av misstag. Betalningen erlades drygt ett år efter förfallodagen och hade antecknats som tvistig i konkursbouppteckningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2015-11-24, T 5540-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar