Återkrav av lönegarantimedel

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att lön eller annan ersättning för arbete som utförts efter ansökan om företagsrekonstruktion men i enlighet med avtal som träffats dessförinnan inte omfattas av ett offentligt ackord.

Högsta förvaltningsdomstolen 2016-07-04, mål 5818-14. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar