Återvinning 4:5 konkurslagen

Den blivande konkursgäldenären betalade mindre än två månader före konkursutbrottet 973 880 kr till en leverantör av tjänster. Talan ogillades då boet inte kunde styrka ond tro hos återvinningsvaranden.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2016-10-21, T 2528-15/ se numera Högsta domstolen dom 2017-11-21, T 5435.16.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar