Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

Hovrätten fann till skillnad från tingsrätten att SAAB:s konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet. Talan om återvinning hade således väckts i rätt tid inom lagrummets sexmånadersfrist.

Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar