Arvodesfråga

Förvaltarens kontakter med Finansinspektionen, företrädare för ett i likvidation försatt försäkringsbolag och enskilda försäkringstagare ansågs i viss omfattning inte ha varit ägnade att främja en snabb och effektiv avveckling av boet. Arvodet sattes därför ned från begärda 450 000 kr till 200 000 kr. Tillsynsmyndighetens uppfattning var att arvodet skulle bestämmas till 150 000 kr.

Svea hovrätt beslut 2016-11-01, Ö 7137-16.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar