Tillämplig lag vid kvittning

Vid kvittning i en polsk konkurs fann domstolarna att lex fori concursus enligt IF artikel 4.1 ska tillämpas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2016-11-24, T 3054-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar