Förverkande av offentligt ackord

Vid prövning enligt 3 kap. 27 § första stycket 3 saknas utrymme att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för förverkandet av det.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2017-06-30, ÖÄ 986-17.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar