Fördelningen av regressansvar

Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.

NJA 2017 s. 482.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar