Motpartens rättegångskostnader (s.k. processbolag)

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25 kap. 18 § stycke 1 aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan processbolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29, T 8756-16.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar