Preskription av huvudfordran

Regeln att preskription av en huvudfordran även omfattar fordran på grund av borgen gäller även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tidpunkten för preskription var upplöst efter en underskottskonkurs.

NJA 2017 s. 569.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar