Otillbörlighet enligt konkurslagen 4:5

Hovrätten fäste avseende vid att betalningen ägde rum några dagar efter det att återvinningssvarandena hade stoppat leveranserna till Saab. Beloppets storlek talade också starkt i denna riktning. Dessutom kände återvinningssvarandena till Saabs betalningssvårigheter och måste ha förstått att andra leverantörer inte fick betalt.

Göta hovrätt dom 2017-10-18, T 2030-16.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar