Rådighetsförbundet i 3:2 konkurslagen

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget gällande betalningar som gäldenären har gjort i nära anslutning till konkursbeslutet. Av domen framgår att borgenären uppnår sakrättsligt skydd först när betalningen mellan gäldenären och betalningsinstitutet blir oåterkallelig.

NJA 2017 s. 1140.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar