Konkursansökningskostnader

Skatteverket återkallade konkursansökan sedan gäldenären i konkursansökningsmålet fullgjort sin deklarationsskyldighet. Med hänsyn till omständigheterna ansågs gäldenären skyldig att ersätta Skatteverket för konkursansökningskostnaderna.

NJA 2017 s. 1135.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar