Den subsidiära sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

Hovrätten ansåg att SAAB Automobile AB:s konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

RH 2017:36.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar