Fungibel egendom

Tvisten gällde avtal varigenom fordringar på återvinningsvaranden hade efterskänkts.

Svea hovrätt dom 2017-06-20, T 3800-16. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar