Granskningsman

7 kap. 30 § andra stycket konkurslagen innefattar inte någon skyldighet för konkursboet eller konkursförvaltaren att lämna ut kopior av handlingar i boet till granskningsmannen.

Svea hovrätt dom 2018-11-15, T 2568-18. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar