Processbolag

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25:18 första stycket aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29 T 8756-16. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar