Nyheter från januari 2019 ↓

Lönegaranti; flera samtidiga konkursansökningar

Vid tiden för tingsrättens beslut om konkurs förelåg samtidigt åtta ännu inte prövade konkursansökningar. I fråga om arbetstagares förmånsrätt ska fristdagen räknas från den äldsta av dessa konkursansökningar och inte från tidigare avskrivna konkursansökningar.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2018-12-19, T 4156-18.

Edgångsskyldighetens omfattning

Såväl gäldenärens edgång som den fakultativa edgången omfattar endast de i bouppteckningen intagna uppgifterna om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial. Edgångsskyldigheten kan därför inte användas i syfte att t.ex. utreda ett eventuellt återvinningsanspråk.

Högsta domstolen beslut 2018-12-28, Ö 2897-18.