Edgångsskyldighetens omfattning

Såväl gäldenärens edgång som den fakultativa edgången omfattar endast de i bouppteckningen intagna uppgifterna om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial. Edgångsskyldigheten kan därför inte användas i syfte att t.ex. utreda ett eventuellt återvinningsanspråk.

Högsta domstolen beslut 2018-12-28, Ö 2897-18.  

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar