Nedsatt arvode

Hovrätten satte ned förvaltarens arvode ned med 720 000 kr eller ca 27 procent. Hovrätten framhöll att förvaltarens arbetsredogörelse var relativt kortfattad samt att någon tidsåtgång inte redovisades. Förvaltarens arbete med avseende på en elleverantör hade främst varit till nytt för det bolag som förvärvat verksamheten. Hovrätten kritiserade förvaltaren för uthyrning av personal.

Göta hovrätts beslut 2017-02-23, Ö 1479-16.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar