Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

I hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15, fann hovrätten till skillnad från tingsrätten att SAAB Automobile Aktiebolags konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar