Nyheter från juni 2019 ↓

Tillgångar i utlandet

Om gäldenären har tillgångar i utlandet ska värdet av den egendomen beaktas vid insolvensprövningen under förutsättning att gäldenären kan visa att egendomen har ett värde som kommer att finnas disponibelt inom en nära överblickbar framtid.

Högsta domstolen beslut 2019-03-13, Ö 141-19